Busreis reglementen

Busreis reglementen

Algemeen

Een geldig legitimatiebewijs is verplicht voor alle reizigers. Mensen die al dusdanig dronken zijn bij vertrek van de bus op de heenreis kunnen worden geweerd. Mensen die onderweg al dusdanig dronken zijn kunnen uit de bus worden gezet. Blauwe brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit Gevonden voorwerpen anders dan bederfelijk waar, zullen een maand worden bewaard alvorens deze worden vernietigd. Blauwe brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de reizigers. Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan. Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. De deelnemer verklaard akkoord te gaan met het busreglement van Blauwe brigade. De deelnemer die zich niet aan het reglement houdt kan worden uitgesloten van busreizen en andere activiteiten georganiseerd door Blauwe brigade en/of ZZ Leiden basketball Blauwe brigade,ZZ Leiden basketball en de touroperator hebben het recht tegen overtreders aanvullende maatregelen te nemen.

Gedragingen

De aanwijzingen van de organisatie en/of de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd. In de bezoekende sporthal dienen aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden. Al het afval dient in de zakjes in het gangpad gedeponeerd te worden, niet in de asbakken van de stoelen. Kauwgum is toegestaan, maar deze mag na gebruik enkel in de zakjes worden gedumpt en nergens anders worden geplakt, ook niet in de asbakken. Iedere overtreding hierop levert een boete van 15 euro op welke direct aan de buschauffeur dient te worden voldaan. Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. Kotsen in de bus kost € 100, – welke direct zijn te voldoen aan de buschauffeur. Aan kotsen in een van de daarvoor bestemde gratis verkrijgbare zakjes zijn geen kosten verbonden Tijdens de rit dient iedereen (met een zitplaats) te blijven zitten, het is niet toegestaan in de bus rond te gaan lopen of te dansen. Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen. Het is niet toegestaan aan het bagagerek, aan deuren of aan andere dingen van de bus te gaan hangen. De bus blijft in de staat zoals hij is. Alles wat beschadigd of gesloopt wordt, wordt op de persoon die dat veroorzaakt verhaald. Ontstane schades dienen direct te worden afgerekend bij de buschauffeur.

Verboden en geboden

Roken, drugsgebruik en andere verdovende middelen in de bus zijn streng verboden. Wapens en vuurwerk in de bus zijn streng verboden. De buschauffeur heeft het recht te fouilleren hierop. Het is niet toegestaan in de bus ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen, te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag ten toon te stellen. Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen of de noodhamer te hanteren, anders dan in het geval van een noodsituatie Het nuttigen van zelf meegenomen dranken(alcoholisch en non-alcoholisch) is niet toegestaan De verkoop van dranken in de bus verloopt via de Blauwe brigade. Op de heen reis is het nuttigen van alcoholische dranken niet toegestaan Op de terug reis is het nuttigen van alcoholische dranken (met mate) toegestaan Het nuttigen van (frituur)snacks is niet toegestaan

Stiptheid

Iedereen wordt geacht 15 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn. De bus vertrekt een ½ uur na het eindsignaal van de wedstrijd. De bus vertrekt stipt op tijd en wacht niet! Zorg dus dat je op zowel heen- als terugreis op tijd bij de bus bent. Mocht je de bus niet gaan halen, probeer dan tijdig de buschauffeur of iemand van de organisatie te waarschuwen, mogelijk kan deze nog een oplossing vinden. Bij geen bericht zal nimmer worden gewacht. Indien mensen niet mee terugreizen dient dit minimaal 15 minuten voor de vertrektijd van de terugreis aangegeven te zijn. Personen die dankzij te laat arriveren hun bus missen, zullen geen restitutie van hun reisgeld ontvangen. Het bestuur kan tot 1 dag van te voren besluiten om de busreis te annuleren. Informatie hierover is te verkrijgen via de website. Bij reizen met meerdere bussen is het niet toegestaan van bus te wisselen.

Inschrijvingen
Inschrijving voor deelname aan de busreizen kan per e-mail of door een bericht te sturen naar onze Facebookpagina.
De deelnemer bevestigd kennis genomen te hebben van de reglementen en verklaard hiermee akkoord te gaan.